Professionals/ vacatures

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Moeilijk verstaanbaar gedrag is lastig om (direct) te begrijpen. Het gedrag is voor de omgeving moeilijk te plaatsen en het kan voortdurend aanwezig zijn of zomaar, geheel onverwacht, voorkomen. Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag uiten zich op verschillende manieren, zowel in de persoonlijke gedachtenwereld als in het doen en laten. Soms zelfs met agressie naar zichzelf of naar de omgeving. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld roepgedrag, dwingend gedrag of problemen rondom eten of voeding. Soms komt het in de ene situatie voor, terwijl in de andere situatie het totaal onbekend is.

 

 

(Lees hieronder verder)

Logo Element

Anders kijken, is anders begrijpen.

TUORO Zorg is gespecialiseerd in het anders kijken naar- en het begrijpen van dit moeilijk verstaanbaar gedrag.

Vaak wordt dit gedrag als lastig of vervelend, onhandelbaar ervaren, terwijl de vraag is wat wil iemand zeggen met zijn of haar gedrag...

Er zijn veel methodieken om dit gedrag te begeleiden. Bij TUORO Zorg beginnen we graag bij het begin: er wordt altijd gestart met een observatieperiode, waarbij de cliënt in de context wordt meegemaakt. Wat gebeurt er en wat wil de cliënt ons duidelijk maken? Is er sprake is van een discrepantie tussen de kalenderleeftijd van de cliënt en de sociaal-emotionele leeftijd van de cliënt? Voor diagnostiek, behandeling en ambulante begeleiding kunnen gespecialiseerde gedragskundigen en begeleiders voor worden ingezet. De werkwijze van TUORO Zorg sluit altijd aan bij de belevingswereld van de cliënt.

TUORO Zorg kan de individuele cliënt onderzoeken en begeleiden maar ook het netwerk rondom de cliënt. Dit kunnen ouders zijn, begeleiders, maar ook leerkrachten op school of zorgteams. Op scholen kunnen begeleiders worden ingezet om de leerling en docent te begeleiden.

 

Graag komen wij in contact met jou als regiebehandelaar!

TUORO Zorg is een dynamische en innovatieve no-nonsense-organisatie. Wij diagnosticeren, behandelen en begeleiden cliënten met psychische problemen in de Jeugd- en WMO-zorg. We houden niet van stroperigheid of wachten op elkaar, maar kijken pro-actief vooruit en handelen snel en adequaat.

De soms lastige, maar professioneel gezien interressante casuïstiek bij TUORO Zorg, vraagt vaak om een leider. Iemand die zorginhoudelijk de lijnen uitzet en samen met cliënten en begeleiders de koers zet om samen te komen tot mooie en goede resultaten.

Daarvoor komen we graag met jou in contact!

Wat we belangrijk vinden is 

- dat je een ervaren GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist bent

- dat je je herkent in de visie van onze organisatie

- dat je energie krijgt van samenwerken

- dat je een heldere visie hebt op de behandeling en ambulante begeleiding van (thuiswonende) cliënten

- dat je daarbij anders durft en kunt kijken naar voorkomend gedrag

- en dat je het een uitdaging vindt om voor je cliënt echt het verschil te maken

- dat je vooruitstrevend en creatief bent

Voor wat betreft het aantal werkuren denken we aan 8-16 uur per week, waar het aantal uren bespreekbaar is en waarbij je je werkuren flexibel in kunt delen. Je kunt bij TUORO Zorg zelfstandig werken, in een leuk, hard werkend, maar gezellig en professioneel team!

Kernwoorden waar wij aan denken aan jou als gedragswetenschapper:

Diagnostiek, behandeling en regie, breed kunnen kijken, systemisch denken en doen, anders kijken naar probleemgedrag, praktische handvatten voor cliënten en begeleiders, de cliënt staat voorop (niet alleen in woorden maar juist in je daden), bouwen aan een betere toekomst voor de cliënt.

Kernwoorden waar wij aan denken aan jouw persoonlijke kenmerken:

Snel kunnen schakelen, vertrouwen en lef, doelgericht, creatief, netjes buiten de lijntjes, teamgericht, intervisor en supervisor, heldere visie op behandeling en begeleiding.

Herken jij je in de bovenstaande omschrijving? Graag nodigen we je dan uit om contact op te nemen voor een kennismakingsgesprek (zie hiervoor de contactpagina en vraag naar Margreet Faber).

 

MBO/ HBO/ Universitair geschoolde begeleiders, specialisten en gedragswetenschappers.

Wij van TUORO Zorg vinden dat iedere client en ieder cliëntsysteem aanspraak moet kunnen maken op een organisatie waar professionals werken met passie, voor wie cliëntgericht werken niet zomaar een begrip is. Emphatische mensen die, gebruik makend van hun kennis en kunde, het verschil kunnen en willen maken doordat ze helder zijn in denken en doen, lef hebben, doortastend-, en soms niet te voorzichtig zijn!

We zijn daarom doorlopend op zoek naar ervaren, getalenteerde en gepassioneerde medewerkers, freelancers en/of ZZP’ers met deskundigheidsniveau 4, 5, 6 of 7: MBO maatschappelijke zorg (of vergelijkbaar); HBO, bijvoorbeeld Social Work (SPH); of universitair geschoold. Kernwoorden: je verstaat je vak, je kan je vinden in de visie en werkwijze van TUORO en je wilt met veel plezier en creativiteit begeleiding bieden aan onze cliënten.

 

Wat kan TUORO Zorg voor jou als ZZP'er betekenen?

Neem contact op en we gaan in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Observeren

Een goede observatie staat aan de basis van een goed begeleidingsplan. Vanuit observatie kunnen we adviseren.

Adviseren

Advies zien we als kerntaak van onze dienstverlening. Geen cliënt is hetzelfde, en elke situatie is weer anders.

Realiseren

Na het opmaken van een begeleidingsplan kunnen we gaan realiseren. De wensen van de cliënt staan centraal.

Evalueren

Om elk traject goed te kunnen doorlopen is ook evaluatie van groot belang. Zo verbeteren we onze hulp verlening waar mogelijk.

Samen14

Samen14 - 14 Gemeenten


OZJT/Samen14 bouwt voor en met de gemeenten aan het Twents Zorglandschap. OZJT managet vanuit deze samenwerking overeenkomsten met aanbieders. OZJT verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert vanuit een onafhankelijke, brede, bovenlokale blik.

Ga naar samen14.nl