Professionals

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Moeilijk verstaanbaar gedrag is lastig om (direct) te begrijpen. Het gedrag is voor de omgeving moeilijk te plaatsen en het kan zomaar, geheel onverwacht, voorkomen. Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag uiten zich op verschillende manieren, zowel in de gedachtewereld als in het doen. Soms zelfs met agressie naar zichzelf of naar de omgeving. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld roepgedrag, of problemen rondom eten of voeding. Het komt ook voor dat het gedrag in de ene situatie wel voorkomt, terwijl in de andere situatie het totaal onbekend is.

Logo Element

Anders kijken, is anders begrijpen.

Tuoro is gespecialiseerd in het anders kijken naar- en het begrijpen van dit moeilijk verstaanbaar gedrag.

Wat wil iemand zeggen met zijn of haar gedrag?

Er zijn veel methodieken om dit gedrag te begeleiden. Bij Tuoro wordt echter altijd gestart met observatie, waarbij de cliënt in de context wordt bekeken. Wat gebeurt er en wat wil de cliënt ons duidelijk maken? Is er sprake is van een discrepantie tussen de kalenderleeftijd van de cliënt en de sociaal-emotionele leeftijd van de cliënt? Hier kan een gespecialiseerde gedragskundige voor worden ingezet. De werkwijze van Tuoro wordt sluit altijd aan bij de belevingswereld van de cliënt.

Tuoro kan zowel individuele cliënten begeleiden als het netwerk rondom de cliënt. Dit kunnen ouders zijn, begeleiders, maar ook leerkrachten op school of zorgteams in een verpleeghuis. Op scholen kunnen ‘buddy’s’ worden ingezet om de leerling te begeleiden.

 

Begeleiders

Tuoro is constant op zoek naar ervaren, getalenteerde en gepassioneerde freelancers en/of ZZP’ers met deskundigheidsniveau 4 of 5. Zij verstaan hun vak, kunnen zich vinden in de visie en werkwijze van Tuoro en bieden met veel plezier en creativiteit begeleiding aan onze cliënten!

 

Observeren

Een goede observatie staat aan de basis van een goed begeleidingsplan. Vanuit observatie kunnen we adviseren.

Adviseren

Advies zien we als kerntaak van onze dienstverlening. Geen cliënt is hetzelfde, en elke situatie is weer anders.

Realiseren

Na het opmaken van een begeleidingsplan kunnen we gaan realiseren. De wensen van de cliënt staan centraal.

Evalueren

Om elk traject goed te kunnen doorlopen is ook evaluatie van groot belang. Zo verbeteren we onze hulp verlening waar mogelijk.

Samen14

Samen14 - 14 Gemeenten


OZJT/Samen14 bouwt voor en met de gemeenten aan het Twents Zorglandschap. OZJT managet vanuit deze samenwerking overeenkomsten met aanbieders. OZJT verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert vanuit een onafhankelijke, brede, bovenlokale blik.

Ga naar samen14.nl