Professionals/ vacatures

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Moeilijk verstaanbaar gedrag is lastig om (direct) te begrijpen. Het gedrag is voor de omgeving moeilijk te plaatsen en het kan voortdurend aanwezig zijn of zomaar, geheel onverwacht, voorkomen. Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag uiten zich op verschillende manieren, zowel in de persoonlijke gedachtenwereld als in het doen en laten. Soms zelfs met agressie naar zichzelf of naar de omgeving. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld roepgedrag, dwingend gedrag of problemen rondom eten of voeding. Soms komt het in de ene situatie voor, terwijl in de andere situatie het totaal onbekend is.

 

 

(Lees hieronder verder)

Logo Element

Anders kijken, is anders begrijpen.

Tuoro is gespecialiseerd in het anders kijken naar- en het begrijpen van dit moeilijk verstaanbaar gedrag.

Wat wil iemand zeggen met zijn of haar gedrag?

Er zijn veel methodieken om dit gedrag te begeleiden. Bij Tuoro beginnen we graag bij het begin: er wordt altijd gestart met observatie, waarbij de cliënt in de context wordt bekeken. Wat gebeurt er en wat wil de cliënt ons duidelijk maken? Is er sprake is van een discrepantie tussen de kalenderleeftijd van de cliënt en de sociaal-emotionele leeftijd van de cliënt? Hier kan een gespecialiseerde gedragskundige voor worden ingezet. De werkwijze van Tuoro sluit altijd aan bij de belevingswereld van de cliënt.

Tuoro kan de individuele cliënt begeleiden maar ook het netwerk rondom de cliënt. Dit kunnen ouders zijn, begeleiders, maar ook leerkrachten op school of zorgteams in een verpleeghuis. Op scholen kunnen ‘buddy’s’ worden ingezet om de leerling te begeleiden.

 

MBO/ HBO/ Universitair geschoolde begeleiders, specialisten en gedragswetenschappers.

Wij van Tuoro Zorg vinden dat iedere client en ieder cliëntsysteem aanspraak moet kunnen maken op een organisatie waar professionals werken met passie, voor wie cliëntgericht werken niet zomaar een begrip is. Emphatische mensen die, gebruik makend van hun kennis en kunde, het verschil kunnen en willen maken doordat ze helder zijn in denken en doen, lef hebben, doortastend-, en soms niet te voorzichtig zijn!

We zijn daarom doorlopend op zoek naar ervaren, getalenteerde en gepassioneerde medewerkers, freelancers en/of ZZP’ers met deskundigheidsniveau 4, 5, 6 of 7: MBO maatschapelijke zorg (of vergelijkbaar); HBO, bijvoorbeeld SPH; of universitair geschoold. Kernwoorden: je verstaat je vak, je kan je vinden in de visie en werkwijze van Tuoro en je wilt met veel plezier en creativiteit begeleiding bieden aan onze cliënten.

 

Wat kan TUORO Zorg voor jou als ZZP'er betekenen?

Neem contact op en we gaan in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Observeren

Een goede observatie staat aan de basis van een goed begeleidingsplan. Vanuit observatie kunnen we adviseren.

Adviseren

Advies zien we als kerntaak van onze dienstverlening. Geen cliënt is hetzelfde, en elke situatie is weer anders.

Realiseren

Na het opmaken van een begeleidingsplan kunnen we gaan realiseren. De wensen van de cliënt staan centraal.

Evalueren

Om elk traject goed te kunnen doorlopen is ook evaluatie van groot belang. Zo verbeteren we onze hulp verlening waar mogelijk.

Samen14

Samen14 - 14 Gemeenten


OZJT/Samen14 bouwt voor en met de gemeenten aan het Twents Zorglandschap. OZJT managet vanuit deze samenwerking overeenkomsten met aanbieders. OZJT verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert vanuit een onafhankelijke, brede, bovenlokale blik.

Ga naar samen14.nl