Cliënten

Moeilijke dingen? Makkelijker maken!

TUORO Zorg begeleidt zowel jong als oud: 'Wij behandelen en begeleiden iedere cliënt op een persoonlijke, specifieke en doelgerichte wijze. Iedere persoon vraagt om een eigen benadering en ondersteuningswijze. TUORO Zorg brengt dit vanaf het begin zo duidelijk mogelijk in kaart en streeft ernaar om iedere cliënt op de meest passende manier te begeleiden en te ondersteunen naar een betere toekomst. Kennismaking, observatie, analyse en het maken van een zorg/ begeleidingsplan maken onderdeel uit van het traject'.

Wij maken ons sterk voor:

  • Jonge jeugd
  • Jongeren
  • Jong volwassenen
  • Volwassenen vanaf 25 jaar
  • Opvoeders en andere betrokkenen

(lees hieronder verder)

Logo Element

Jonge jeugd


Ouders/verzorgers, leerkrachten van kinderen tussen de 0 en 12 jaar kunnen bij TUORO Zorg terecht wanneer er sprake is van bijzonder, onbegrepen gedrag. Uw kind ontwikkelt zich niet zoals verwacht. Soms is er al in deze fase sprake van angstig of agressief gedrag naar de omgeving, waarbij de oorzaak onduidelijk is.

Wat gaan we doen?

Door samen te werken met u als ouder/verzorger, behandelaars, begeleiders, gemeentelijke consulenten en eventueel orthopedagoog en specialistisch arts wordt een goed beeld geschetst van uw kind. Wie is hij of zij? Wat is de oorzaak van het gedrag? Wat wil uw kind duidelijk maken met zijn of haar gedrag? Gezamenlijk wordt er bekeken wat nodig is om tot een optimale basis te komen. In kleine stapjes, die samen worden besproken, worden de voorwaarden gecreëerd. Zo kan uw kind zich vanuit een veilige basis ontwikkelen en verder groeien.

 

 

Jongeren

Wanneer je tussen de 12 en 16 jaar bent kunnen jij, je ouders/verzorgers of je leerkracht met een ondersteuningsvraag bij TUORO Zorg terecht. Er spelen dan (grote) problemen thuis en/of op school. Vaak is er sprake van een gedragsproblematiek, waarvan jij en/of omgeving de oorzaak niet kunnen herleiden. Soms ben je erg druk in je hoofd, bang, in de war, of kun je niet verwerken wat er allemaal gebeurt of gaat gebeuren.

Meestal heeft er al een gesprek met jou en je ouders (en gemeente) plaatsgevonden. De gemeente kan naar aanleiding van deze gesprekken contact opnemen met TUORO Zorg. Daarnaast kan er ook rechtstreeks contact worden opgenomen met TUORO Zorg.

Wat gaan we doen?

Door samen te werken met jou, je ouders/verzorgers en indien nodig met leerkracht of begeleider, wordt er gekeken naar wat er aan de hand is. Dit gebeurt waar nodig in samenwerking met orthopedagoog en/of een gespecialiseerd arts. Gezamenlijk wordt er gekeken naar de huidige situatie en waarom het niet nu goed met je gaat. Daarnaast wordt er specifiek gekeken wat je nodig hebt om het wél goed te laten gaan. Samen wordt er gezocht naar de oplossing voor het probleem. Wat zou jij graag willen? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe zie jij je toekomst graag?

Je staat er niet alleen voor! Er komt iemand naast jou te staan die goed bij je past en die graag wil dat het beter met je gaat. Diegene komt dan bij jou thuis of op school om te helpen. Deze persoon is hiervoor opgeleid en doet dit werk al langere tijd met veel plezier.

Het traject wordt zo snel mogelijk gestart, soms al diezelfde dag! Dan komen we bij je thuis of op school en gaan we je helpen om de problemen zo goed mogelijk op te lossen.

 

Jongvolwassenen

Vanaf je 16e tot je 25ste jaar ben je druk bezig met werk en/of school. Soms is dit niet het geval, omdat het door verscheidene redenen niet meer lukt en je zelf niet weet wat er precies aan de hand is. Je bent angstig of boos, er zijn problemen thuis, in de klas of met de mensen om je heen.

Je woont thuis of al zelfstandig maar je loopt tegen zaken aan waarvoor je zelf geen oplossing hebt. Je hebt mogelijk al gesprekken gehad bij het maatschappelijk werk op school of in je woonplaats, maar komt er desondanks niet uit. Je hebt vanuit de gemeente waar je woont een WMO-indicatie voor begeleiding ontvangen of deze moet nog aangevraagd worden.

Wat gaan we doen?

Gezamenlijk wordt er gekeken naar wat er aan de hand is. Dit kan in samenwerking met een psycholoog, orthopedagoog, of een gespecialiseerde arts als we dat nodig vinden. Daarnaast worden er, indien mogelijk en nodig, gesprekken met je ouders gevoerd. Er wordt gekeken naar waarom het niet goed met je gaat, maar ook wat jij nodig hebt om het wel goed te laten gaan. Samen wordt er naar een zo goed mogelijke oplossing voor je probleem gezocht. Wat zou jij graag willen? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe zie jij je toekomst graag? De uitkomsten zijn vaak verrassend!

Er wordt iemand naast je gezocht die goed bij je past en die graag wil dat het beter met je gaat. Dit zijn allemaal opgeleide en ervaren professionele werkers. Diegene komt dan bij je thuis, op het werk of op school om je helpen. Samen ga je kijken naar hoe je de toekomst het liefst voor ogen ziet en hoe je dit zou kunnen bereiken. De werkwijze is gebaseerd op vertrouwen, openheid, eerlijkheid en is transparant. Dit is niet altijd makkelijk, maar samen gaan we ervoor!

Samen met jou gaat Tuoro dus op zoek naar nieuwe mogelijkheden, waarbij we zo snel mogelijk van start gaan. Hierbij komen we bij je thuis of op school of op het werk, waarbij we je helpen bij het zo goed mogelijk oplossen van de problemen.

 

Volwassenen vanaf 25 jaar

Iedere inwoner van de genoemde gemeenten met een indicatie voor WMO-begeleiding kan bij TUORO Zorg terecht. Samen kijken we naar uw vraag. Daarna kijken we welke begeleider het best bij u past. TUORO Zorg kan hierbij een beroep doen op een groot netwerk van goed opgeleide, professionele krachten.

 

 

Opvoeders en andere betrokkenen


Alle mensen samen die zorgen voor iemand die hulp nodig heeft noemen we in vaktaal vaak 'het zorgsysteem'. De zorg hebben voor of zorgen hebben over iemand met een beperking of psychische klachten vraagt veel energie. De zorg komt vaak in eerste instantie neer op ouder(s)/ verzorgers of broers en zussen. Het kunnen ook de leerkracht zijn of andere begeleiders. Maar ook deskundigen maken soms deel uit van het zorgsysteem, zij het wat meer op afstand.

Er wordt veel verwacht van de onderlinge relaties tussen cliënt, ouders/verzorgers en anderen binnen het gezin. Vaak is er weinig zicht op verbetering en leidt dit tot stress en overbelasting. Voorafgaand aan hulpverlening of begeleiding van Tuoro is vaak al veel gebeurd binnen het directe cliëntsysteem.  De vraag is veelal: ‘Hoe kan ik goed voor anderen zorgen, zonder mijzelf hierin te kort te doen? Wat is mijn rol, maar ook: wat wordt mijn rol?

Om tot een goede hulpverlening te komen is de samenwerking binnen het ‘systeem’ noodzakelijk. Je verhaal kwijt kunnen, weer naar de toekomst kunnen kijken en samen doelgericht werken zorgt ervoor dat er nieuwe energie vrijkomt. Indien nodig wordt jouw rol besproken. Er worden dan handvatten aangeboden om verder kunnen en met de situatie om te kunnen gaan. Soms is dit spannend, maar in de meeste gevallen geven samenwerking, de aangereikte handvatten en het hernieuwde perspectief veel opluchting.

Observeren

Een goede observatie staat aan de basis van een goed begeleidingsplan. Vanuit observatie kunnen we adviseren.

Adviseren

Advies zien we als kerntaak van onze dienstverlening. Geen cliënt is hetzelfde, en elke situatie is weer anders.

Realiseren

Na het opmaken van een begeleidingsplan kunnen we gaan realiseren. De wensen van de cliënt staan centraal.

Evalueren

Om elk traject goed te kunnen doorlopen is ook evaluatie van groot belang. Zo verbeteren we onze hulp verlening waar mogelijk.

Samen14

Samen14 - 14 Gemeenten


OZJT/Samen14 bouwt voor en met de gemeenten aan het Twents Zorglandschap. OZJT managet vanuit deze samenwerking overeenkomsten met aanbieders. OZJT verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert vanuit een onafhankelijke, brede, bovenlokale blik.

Ga naar samen14.nl