TUORO Zorg

Puur, avontuurlijk, kordaat en kundig: welkom bij TUORO Zorg!

TUORO Zorg is een HKZ gecertificeerde organisatie die voorziet in professionele en specialistische diagnostiek, behandeling en ambulante begeleiding van zowel voor kinderen (Jeugdzorg) als voor volwassenen (WMO zorg). Ook hulpvragers die niet binnen genoemde categorieën vallen kunnen bij TUORO Zorg terecht.

Sinds 2006 is TUORO Zorg gespecialiseerd in de observatie en analyse, diagnostiek, behandeling en begeleiding van cliënten met (ernstige) (gedrags)problemen die plaatsvinden binnen de algehele geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, WMO zorg, ouderenzorg en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

De Twentse gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Dinkelland, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Losser, Hof van Twente, Borne, Hellendoorn, Tubbergen, Twenterand en Wierden alsook het nabijgelegen euregiogebied vallen binnen het werkgebied van TUORO Zorg.

Daarnaast wordt TUORO Zorg gevraagd voor begeleidingsadvies vanuit diverse regio’s binnen Nederland.

Lees meer
Logo Element
Observeren

Een goede observatie staat aan de basis van een goed begeleidingsplan. Vanuit observatie kunnen we adviseren.

Adviseren

Advies zien we als kerntaak van onze dienstverlening. Geen cliënt is hetzelfde, en elke situatie is weer anders.

Realiseren

Na het opmaken van een begeleidingsplan kunnen we gaan realiseren. De wensen van de cliënt staan centraal.

Evalueren

Om elk traject goed te kunnen doorlopen is ook evaluatie van groot belang. Zo verbeteren we onze hulp verlening waar mogelijk.

Samen14

Samen14 - 14 Gemeenten


OZJT/Samen14 bouwt voor en met de gemeenten aan het Twents Zorglandschap. OZJT managet vanuit deze samenwerking overeenkomsten met aanbieders. OZJT verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert vanuit een onafhankelijke, brede, bovenlokale blik.

Ga naar samen14.nl