Visie

Verder kijken

Tuoro sluit aan bij de belevingswereld van de cliënt. Zij werkt vanuit de gedachte dat iedere succesvolle stap, hoe klein ook, het begin kan zijn van een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin veiligheid wordt gecreëerd, faalmomenten afnemen, rust ontstaat en er ruimte komt voor ontwikkeling van eigenwaarde en persoonlijke groei.

Margreet Faber:

“Met respect voor de cliënt en de omgeving vertrekken we samen om vanuit een veilige omgeving te zoeken naar passende mogelijkheden. Onmogelijkheden maken plaats voor mogelijkheden, met deze visie gaan we op pad. Door samen te kijken naar wie de cliënt is en wat de cliënt bezighoudt, gaan we daadwerkelijk naast hem staan (thuis, op school, of onderweg). Zo komt zowel de cliënt als de omgeving tot rust en kan er resultaat worden geboekt. De omgeving zoals; ouders, begeleiders, verzorgers of onderwijzers, spelen hierin een belangrijke rol. Veelal kan de cliënt niet los van de omgeving worden gezien en beïnvloeden zij elkaar. Door problematische situaties in context te plaatsen en gezamenlijk de omgeving te benaderen, ontstaan nieuwe wegen en nieuwe kansen”

Lees meer
Logo Element
ALT

Bij gespecialiseerde, doelgerichte begeleiding kunt u denken aan:


 • Hulp bij reguleren van gedrag en aanleren van ander gedrag
 • Hulp bij overwinnen van angstige momenten of paniekaanvallen
 • Buddyhulp op school en/of sport
 • Coaching van leraren of docenten
 • Hulp bij aanbrengen of aanleren van dagelijkse structuur
 • Hulp bij het leren nemen van beslissingen
 • Hulp bij het plannen en uitvoeren van taken
 • Hulp bij het leren omgaan met anderen, leren communiceren of het verbeteren hiervan
 • Hulp bij het werken aan sociale relaties
 • Hulp bij het aanleren van huishoudelijke taken en andere taken met betrekking tot zelfstandig wonen
 • Hulp aan ouders, het gezin, leerkrachten etc. (het clientsysteem)
Observeren

Een goede observatie staat aan de basis van een goed begeleidingsplan. Vanuit observatie kunnen we adviseren.

Adviseren

Advies zien we als kerntaak van onze dienstverlening. Geen cliënt is hetzelfde, en elke situatie is weer anders.

Realiseren

Na het opmaken van een begeleidingsplan kunnen we gaan realiseren. De wensen van de cliënt staan centraal.

Evalueren

Om elk traject goed te kunnen doorlopen is ook evaluatie van groot belang. Zo verbeteren we onze hulp verlening waar mogelijk.

Samen14

Samen14 - 14 Gemeenten


OZJT/Samen14 bouwt voor en met de gemeenten aan het Twents Zorglandschap. OZJT managet vanuit deze samenwerking overeenkomsten met aanbieders. OZJT verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert vanuit een onafhankelijke, brede, bovenlokale blik.

Ga naar samen14.nl