Verzekering en Vergoeding

Hoe de begeleiding voor u, uw kind of gezin wordt bekostigd is afhankelijk van de zorgindicatie. Vanaf 1 januari 2015 is begeleiding ondergebracht bij de gemeenten. De begeleiding van 0-18 jaar valt onder de Jeugdwet en van 18 jaar en ouder onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Jeugdwet

Kinderen van 0-18 jaar die begeleiding nodig hebben vallen onder de Jeugdwet. U hoeft in dit geval geen aanspraak te maken op uw eigen risico en u hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor begeleiding die onder de Jeugdwet valt.

Wmo

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u begeleiding nodig dan valt u onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U betaalt een eigen bijdrage voor de ondersteuning die u vanuit de Wmo krijgt. Het CAK (centraal administratiekantoor) int deze eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Op de website (www.hetcak.nl) van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage voor ondersteuning thuis is. Dit bedrag kan afwijken van het bedrag wat u uiteindelijk moet betalen, want de berekening levert namelijk een globale indicatie

Logo Element
Observeren

Een goede observatie staat aan de basis van een goed begeleidingsplan. Vanuit observatie kunnen we adviseren.

Adviseren

Advies zien we als kerntaak van onze dienstverlening. Geen cliënt is hetzelfde, en elke situatie is weer anders.

Realiseren

Na het opmaken van een begeleidingsplan kunnen we gaan realiseren. De wensen van de cliënt staan centraal.

Evalueren

Om elk traject goed te kunnen doorlopen is ook evaluatie van groot belang. Zo verbeteren we onze hulp verlening waar mogelijk.

Samen14

Samen14 - 14 Gemeenten


OZJT/Samen14 bouwt voor en met de gemeenten aan het Twents Zorglandschap. OZJT managet vanuit deze samenwerking overeenkomsten met aanbieders. OZJT verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert vanuit een onafhankelijke, brede, bovenlokale blik.

Ga naar samen14.nl