Aanvraag begeleiding

Wilt u begeleiding aanvragen voor uzelf, uw kind, partner of ouders? Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning vanuit de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op eigen wijze. Bij sommige gemeenten kunt u voor uw aanvraag terecht bij het WMO-loket. In andere gemeenten verzorgen sociale wijkteams uw aanvraag. Ook kunt u bijvoorbeeld bij uw huisarts terecht voor een doorverwijzing.

Informeer bij uw gemeente op welke wijze de begeleiding kan worden aangevraagd. TUORO Zorg kan u ondersteunen in uw aanvraag wanneer u dit wenst. Indien de indicatie voor begeleiding door de gemeente is toegekend, kunt u bij TUORO Zorg terecht.

Lees meer
Logo Element
Observeren

Een goede observatie staat aan de basis van een goed begeleidingsplan. Vanuit observatie kunnen we adviseren.

Adviseren

Advies zien we als kerntaak van onze dienstverlening. Geen cliënt is hetzelfde, en elke situatie is weer anders.

Realiseren

Na het opmaken van een begeleidingsplan kunnen we gaan realiseren. De wensen van de cliënt staan centraal.

Evalueren

Om elk traject goed te kunnen doorlopen is ook evaluatie van groot belang. Zo verbeteren we onze hulp verlening waar mogelijk.

Samen14

Samen14 - 14 Gemeenten


OZJT/Samen14 bouwt voor en met de gemeenten aan het Twents Zorglandschap. OZJT managet vanuit deze samenwerking overeenkomsten met aanbieders. OZJT verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert vanuit een onafhankelijke, brede, bovenlokale blik.

Ga naar samen14.nl