Klachten

Klachten

Logo Element

WAT ALS U EEN KLACHT HEEFT?

 
TUORO Zorg besteedt veel aandacht aan kwaliteit van zorg en het bijhouden van bevoegdheid en bekwaamheid van alle zorgverleners. Ook doen zorgverleners hun uiterste best om samen met u te komen tot een optimale zorgverlening. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de verleende zorg. In eerste instantie overleggen we dan met u hoe we kunnen komen tot een oplossing. Soms is dit niet mogelijk en kan er aanleiding zijn voor een klacht. Het is dan belangrijk dat u deze snel en op een goede wijze kunt indienen en dat deze naar tevredenheid wordt afgehandeld, dat u de klachtenfunctionaris snel en eenvoudig kunt bereiken, dat u direct geïnformeerd wordt over de wijze waarop er met uw klacht wordt omgegaan en dat de behandeling ervan vertrouwelijk en onafhankelijk is. Om die redenen is TUORO Zorg aangesloten bij de Zorgprofessional https://www.dezorgprofessional.nl/ . Bij hen kunt u terecht voor een juiste een vertrouwde afhandeling van uw klacht.
 
Voor informatie over het indienen van een klacht kunt u telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Zorgprofessional (06-48378017). Ook kunt u direct een vertrouwelijk bericht sturen naar de klachtenfunctionaris via deze pagina.
 

 
 

 

Observeren

Een goede observatie staat aan de basis van een goed begeleidingsplan. Vanuit observatie kunnen we adviseren.

Adviseren

Advies zien we als kerntaak van onze dienstverlening. Geen cliënt is hetzelfde, en elke situatie is weer anders.

Realiseren

Na het opmaken van een begeleidingsplan kunnen we gaan realiseren. De wensen van de cliënt staan centraal.

Evalueren

Om elk traject goed te kunnen doorlopen is ook evaluatie van groot belang. Zo verbeteren we onze hulp verlening waar mogelijk.

Samen14

Samen14 - 14 Gemeenten


OZJT/Samen14 bouwt voor en met de gemeenten aan het Twents Zorglandschap. OZJT managet vanuit deze samenwerking overeenkomsten met aanbieders. OZJT verbindt, faciliteert, coördineert en adviseert vanuit een onafhankelijke, brede, bovenlokale blik.

Ga naar samen14.nl